Udtalelse: Ishøj Forsyning

Ishøj Kommune har benyttet vandbremser fra Mosbaek til løsning af mange typer afløbsprojekter.

Udtalelse: Ishøj Forsyning


Ishøj Kommune har benyttet vandbremser fra Mosbaek til løsning af mange typer afløbsprojekter.

Det er vores erfaring at Mosbaek tilbyder den bedste løsning til det konkrete projekt. Mosbaek giver engageret og professionel rådgivning, og i situationer hvor der skal tænkes nyt er Mosbaek proaktive og stiller sig til rådighed så vi sammen får udviklet den bedste løsning til formålet. Dette har bl.a. været tilfældet i projektet i oplandet kaldt ”Strandområdet”, hvor afløbet fra hver parcel skulle begrænses. De første brønde blev monteret i 2008 og med udgangen af 2016 har vi anlagt ca. 600 ”Klimabrønde”, som vi kalder dem her i Ishøj, i Strandområdet.

Vi har i vores reviderede spildevandsplan for 2014-2022 åbnet for muligheden for at styre afledningen af regnvand fra private matrikler ved at montere Klimabrønde med en afledning begrænset til 0,5 l/s.

Vores nuværende driftserfaringer er at borgerne selv vedligeholder Klimabrønden ved at spule den én gang om året, på samme vis som at rense tagrender og tømme sandfangsbrønde rundt om huset.

Ud over projektet i Strandområdet har vi vandbremser i vores kommune helt tilbage fra 2003. Vi oplever ikke driftsmæssige problemer og da vandbremserne ikke har nogle sliddele er der ikke behov for servicering. Vi skal blot tilse vandbremserne som andre simple installationer i kloaksystemet, såsom brønde og ledninger.

Henrik Lemée, Spildevandsingeniør

Ansvar for Ishøj Spildevand, herunder Regnvand

hemle@ishoj.dk

Share:

Forespørgsel

Udfyld formularen, så sender vi et uforpligtende tilbud

Skriv til os her

Cases

Bliv inspireret af cases hvor Mosbaeks vandbremser gør en forskel

Se mere her

Kvalitet og procedurer

Læs om Mosbaeks kvalitet og procedurer

Se mere her

Kontakt

Skriv til os – vi vender tilbage hurtigst muligt

Skriv til os her