Vandbremser, afløbsregulatorer med hvirveleffekt

Vandbremser med hvirveleffekt

Vandbremser findes i to hovedtyper - hvirvelbremser, der i hovedsagen bremser ved hjælp af centrifugalkraft, og dem, der bremser uden. Her forklares hvordan hvirvelbremser bremser ved hjælp af centrifugalkraft eksemplificeret med cyklonbremsen.

Når den normale, lille vandmængde – tørvejrsmængden – løber i afløbsledningen, er vandspejlet under toppen af indløbsåbning til regulatoren, og der sker ingen opbremsning af vandet - fig. 2.

Når det begynder at regne vil tilløbet øges - vandet stiger foran regulatoren – og når vandet når op over toppen af indløbsåbningen, men stadig er under toppen af hvirvelkammeret – spærres luft inde i kammeret, og vandets strømningstværsnit indsnævres.  Den øgede modstand reducerer vandmængden, der kan løbe igennem regulatoren – fig. 3.

Når vandet stiger op over toppen af regulatoren får trykket vandet i regulatoren til at rotere.  Luften optager en del af udløbets tværsnitsareal og vandet roterer hurtigere mod regulatorspidsens udløb.  Resultatet er et tryktab og – som det netop er hensigten – passende modstand mod gennemløbet – fig. 4.

Aftagende regn får tilløbet til at falde - fig. 3.

Vandstanden i brønden og det højereliggende ledningssystem når efterhånden under top af regulatoren.  Med det aftagende tryk kollapser hvirvlen.  Den erstattes af luft, der med nogen forsinkelse suges ind i regulatoren, som derfor først normaliserer sin funktion, når vandstanden er lidt under niveauet, da dannelsen af den bremsende hvirvel startede - fig. 2.

Kollapsen af hvirvlen afstedkommer pludselig forøgelse af vandføringen gennem regulatoren, hvorved eventuelle aflejringer opstrøms spules med ud.  Se det typiske ”bump” på karakteristikken i fig. 5.

I visse situationer er et andet design i Mosbaeks regulatorprogram, centrifugalbremsen, mest hensigtsmæssig.  Nemlig hvor reguleringsbehovet omfatter små vandmængder.

Centrifugalbremsens gennemløbsåbning er større end cyklonbremsens, og det giver i den situation en mindre risiko for tilstopningsproblemer, så her er centrifugalbremsetypen mest hensigtsmæssig.  Der findes to hovedtyper af centrifugalbremser: horisontal, som benyttes til spildevand, vertikal, som benyttes til regnvand.  Designet af centrifugalbremserne adskiller sig fra cyklonbremserne, men funktionen er i princippet den samme.

Forespørgsel

Udfyld formularen, så sender vi et uforpligtende tilbud

Skriv til os her

Produkter

Lær mere om vores produkter

Se mere her

Cases

Bliv inspireret af cases hvor Mosbaeks vandbremser gør en forskel

Se mere her

Kontakt

Skriv til os – vi vender tilbage hurtigst muligt

Skriv til os her