Randers Storcenter

Randers Storcenter er anlagt på tidligere grønne arealer og har 1800 parkeringspladser, fordelt over de ca. 8,5 ha udenomsarealer.

Randers Storcenter

Randers Storcenter er anlagt på tidligere grønne arealer og har 1800 parkeringspladser, fordelt over de ca. 8,5 ha udenomsarealer.

En del af regnvandsafløbet fra P-pladserne (2 blokke ud af 3) samt ca.1,3 ha tagflade er tilsluttet en eksisterende ø800 mm regnvandsledning i Merkurvej. Selvom P-pladsen er anlagt med brug af SF-sten og græsarealer, må man alligevel forvente en betragtelig regnvandsafstrømning herfra.

Den eksisterende regnvandsledning i Merkurvej har afløb fra kældre (kælderhalse), der ikke tåler opstuvning. Der er tilladelse til at aflede 746 l/s til Merkurvej, hvoraf de 589 l/s allerede er udnyttet af afløb fra eksisterende oplande.

Da afløbet fra Storcenteret overslagsmæssigt ville komme op over ca. 1100 l/s hvert 10. år i snit, måtte afløbet fra storcenteret derfor forsinkes

Hver af de to blokke P-pladser blev sluttet til sit eget bassin fra Wavin på h.h.v. 220 m3 og 380 m3. Afløbet fra bassinerne blev reguleret af hver sin Mosbaek afløbsregulator af typen CY  med kapaciteter på henholdsvis 123 l/s og 61 l/s.

Der er nu dimensioneret for opstuvning på P-pladsen hvert 10. år i snit. Opstuvning på terræn giver et ekstra stuvningsvolumen på henholdsvis 480 m3 og 820 m3 .

Opstuvningen på parkeringspladsen er så kortvarig og sker så sjældent, at den er af ringe gene for brugerne. Den betyder imidlertid, at man kunne spare på bassinvolumenet.

Projektet er fra 1997 og den rådgivende ingeniør var Abrahamsen & Nielsen A/S.