CE-mærkning

Mosbaeks CEV vandbremser er CE-mærkede. Find dokumenter og læs om hvorfor vi har valgt at gøre det.

CE-mærkning

Mosbaeks CEV vandbremser er CE-mærkede i anvendelsesområdet 0,2 - 80 l/s op til 2 m stuvningshøjde.  CE-mærkningen er baseret på en dokumenteret ydeevne. Det betyder, at kunder, ved at specificere krav om CE-mærkning, specificerer at ydeevnen skal være dokumenteret.

Den bagvedliggende Declaration of Performance kan ses og downloades her:  DoP

CE-mark Mosbaek.JPG

Baggrund

Igennem en årrække har Mosbaek A/S arbejdet på at dokumentere produkternes ydeevne, driftssikkerhed og kvalitet. Dette er kulmineret med erhvervelse af en ETA, baseret på tidligere arbejde med det Europæiske EU-ETV program, således at CEV vandbremserne kan CE-mærkes.

I et mere og mere kaotisk marked, hvor ydeevnen hovedsagelig baseres på leverandørernes egne udsagn, giver, CE-mærkningen af CEV vandbremserne, kunder en mulighed for at specificere et produkt med en dokumenteret ydeevne.

CE-mærkning af hjertet i regnvandshåndtering

Hos Mosbaek har man i mere end 50 år arbejdet med vandbremser designet til situationer hvor regnvand skal håndteres, så der opnås beskyttelse og sikker drift af kloaksystemet. Det er et ønske hos kunder fra hele verden at få dokumenteret produkternes ydeevne og kvalitet. Vandbremsen er selve hjertet ved projekteringen af et kloaksystem og yder den ikke som specificeret, fejler hele systemet. De fleste ordninger bygger på standardisering af produktion og ikke på hvad produkterne kan. Med oprettelsen af den europæiske EU-ETV ordning blev det muligt at få dokumenteret ydeevnen og det har gyldighed i EU og potentielt hele verden. 

Fra EU-ETV til ETA

Mosbaek fik i 2015, efter et grundigt testforløb, EU-ETV verifikation af CEV vandbremserne. I 2018 valgte Mosbaek at tage skridtet videre til en ETA. Med en ETA opnår man en fælleseuropæisk teknisk måde at udtrykke CEV vandbremsens ydeevne for de egenskaber, som er relevante for den tilsigtede anvendelse. ETA’en er derudover grundlaget for den efterfølgende CE-mærkningen i 2019.

ETA Danmark A/S styrede Mosbaek A/S igennem den stringente proces, fra et EU-ETV til ETA og videre til CE-mærkning.


Info ETV

En EU-ETV (Environmental Technology Verification) er en verifikationsprocedure for banebrydende teknologier, der har svært ved på anden måde at få dokumenteret deres miljømæssige ekstraværdi. Verifikationsproceduren tillader en uafhængig fastlæggelse og validering af en producents påstande om ydelsen og de miljømæssige fordele ved dennes teknologi. Informationerne fra verifikationen er offentligt tilgængelige og kan benyttes til at sammenligne ydelsesmæssige parameter og dermed blive et utroligt brugbart værktøj i dialogen med tredjeparter om teknologiens berettigelse.

Info ETA

En ETA (European Technical Assessment) giver troværdig, tredjeparts dokumentation for en byggevares essentielle ydeevne karakteristika, og med en ETA kan man på et fælleseuropæisk teknisk sprog beskrive byggevarens ydeevne for de egenskaber som er relevante for den tilsigtede anvendelse. En ETA går forud for muligheden for at CE mærke et produkt, hvor der ikke er eksisterende standarder, som er tilfældet med vandbremser.

Forespørgsel

Udfyld formularen, så sender vi et uforpligtende tilbud

Skriv til os her

Cases

Bliv inspireret af cases hvor Mosbaeks vandbremser gør en forskel

Se mere her

Kontakt

Skriv til os – vi vender tilbage hurtigst muligt

Skriv til os her