Tackling af store vandmængder

Særligt store vandmængder kan reguleres med en dobbeltblænde.

Tackling af store vandmængder

Særlig store vandmængder kan reguleres med en dobbeltblænde. Selv ved lave stuvningshøjder kan dobbeltblænden regulere meget store vandmængder.

Dette kan eksempelvis udnyttes på de steder, hvor mindre vandløb løber ud i større åer.

Dobbeltblænden kan bygges ind under en gangbro eller en anden passage, der er bygget over det mindre vandløb.

Billedet illustrerer to store dobbeltblænder, der er indbygget parallelt og beskyttet af riste både på indløbs- og udløbssiden.

Hver dobbeltblænde er dimensioneret til en vandmængde på 1.500 l/s.

De viste dobbeltblænder er, som næsten alle øvrige Mosbaek regulatorer, trinløst indstillelige og kan derfor tilpasses årstidernes skiftende nedbørs/afstrømningsvariationer.

Dobbeltblænder fremstilles med kapaciteter på op til 10.000 l/s.