Regulering af Maglekilden

Maglekilden er en lille underjordisk kilde, der udspringer bag Roskilde Domkirke. Den giver 10-20 l/s.

Regulering af Maglekilden, Roskilde

Maglekilden er en lille underjordisk kilde, der udspringer bag Roskilde Domkirke. Den giver 10-20 l/s.

Før i tiden blev vandet simpelthen ledt til kloakken og derfra videre ud i Roskilde Havn. En dag fik man den idé i kommunen, at vandet kunne bruges rekreativt til et lille vandløb, der løb gennem en til formålet anlagt kunstig sø i den nærved liggende park, Byparken.

Vandløbet blev indrettet til at kunne føre ca. 15 l/s. For at sikre sig mod oversvømmelser i parken, hvis kilden i perioder skulle give over 15 l/s, blev der indsat en afløbsregulator ved kilden. Den sikrer, at kun 15 l/s ledes til vandløbet. Alt over 15 l/s ledes ud i havnen.

Arrangementet blev indviet med stor festivitas i 1998 og fungerer i dag til stor tilfredsstillelse for kommunen, parkens brugere og mange andefamilier.