Mange muligheder

Mange muligheder

Det kan være nødvendigt, at bygge et magasin, hvis der ikke er tilstrækkelige muligheder for magasinering før afløbsregulatoren.  Det kan ske i form af udvidelse af ledningsdimensionen på en kort strækning eller bygning af et bassin.  Bassin-løsningen sikrer, at der ikke sker skader efter bassinet (nedstrøms). Se fig. 4.

Anbringes en afløbsregulator i et overløbsbygværk sikres, at kun den vandmængde, som ledningssystemet nedstrøms kan lede videre uden oversvømmelser, bliver ledt videre.  Resten bliver ledt i sø, i et  vandløb eller til en tredje recipient..

En afløbsregulator gør det muligt for en ejendom at overholde myndighedskravet om begrænset udledning under regn, f.eks. fra store parkeringsarealer eller tagflader.

Ligeledes kan en afløbsregulator hindre overbelastning af renseanlæg, hvorved den beskytter mod ødelæggelse af pågældende anlægs funktion.  Det samme gør sig gældende for en olie/fedtudskiller, en pumpestation etc.

Forespørgsel

Udfyld formularen, så sender vi et uforpligtende tilbud

Skriv til os her

Produkter

Lær mere om vores produkter

Se mere her

Cases

Bliv inspireret af cases hvor Mosbaeks vandbremser gør en forskel

Se mere her

Kontakt

Skriv til os – vi vender tilbage hurtigst muligt

Skriv til os her