Vandparkering og faunapassage i Baldersbækken

Et andet anlæg med vandparkering og faunapassage i Danmark ligger i Landsbyskoven ved Ishøj Landsby.

Vandparkering og Faunapassage i Baldersbækken

Et andet anlæg med vandparkering og faunapassage i Danmark ligger i Landsbyskoven ved Ishøj Landsby.

I området, betegnet Sølandskabet, er der etableret en sø hvortil der sker overløb, når vandspejlet i Baldersbækken når et vist højt niveau. 

Det sker ved kraftig regn fordi der i Baldersbækken er monteret en afløbsregulator, der sikrer at de nedstrømsanlæg beskyttes, og vandet i stedet bliver opmagasineret i søen. Se Ishøj Forsynings omtale herom her.

Videoen viser afløbsregulatoren i Baldersbækken i drift:

Mosbaek Dobbeltblænde i funktion