Cases

Cases

Med mere end 50 års aktivitet inden for branchen, og mere end 33.000 installationer har Mosbaek et omfattende erfaringsgrundlag. Vi har hjulpet med regnvandshåndtering under meget forskellige geografiske forhold og i samarbejde med forskellige fagkulturer såvel som menneskelige kulturer. Et udpluk af projekterne er præsenteret som cases nedenfor.

Lokal regnvandshåndtering

Lokal regnvandshåndtering

Ishøj Forsyning gennemførte i perioden 2008-2016 et LAR- projekt i oplandet kaldt ”Strandområdet”. Der skulle etableres lokal regnvandshåndtering selvom området var vandlidende.
Vandparkering og faunapassage i Bækrenden

Vandparkering og faunapassage i Bækrenden

Et af de første anlæg med vandparkering og faunapassage i Danmark ligger i Bækrenden ved Vallensbæk Landsby, og er anlagt i 2005.
Vandparkering og faunapassage i Baldersbækken

Vandparkering og faunapassage i Baldersbækken

Et andet anlæg med vandparkering og faunapassage i Danmark ligger i Landsbyskoven ved Ishøj Landsby.
Nede ved Nørreå

Nede ved Nørreå

Overløb fra et afløbssystem til et vandløb skal indeholde mindst muligt stof. Sådan er det også ned til Nørreå i Randers.
Regulering og grønne arealer går hånd i hånd

Regulering og grønne arealer går hånd i hånd

Regulering af afløb sker i stigende omfang. Det ses blandt andet ved mange udbygninger i boligområder. Her er der ikke plads til vandet fra nye parceller.
Tackling af store vandmængder

Tackling af store vandmængder

Særligt store vandmængder kan reguleres med en dobbeltblænde.
Afløbet drosles for at sikre mod skader

Afløbet drosles for at sikre mod skader

Når et erhvervsområde udvides, er det ofte med større bygninger og flere parkeringspladser. Den øgede befæstelse medfører øget behov for opsamling af regnvandet.
Aalborggade i Randers

Aalborggade i Randers

I det centrale Randers havde beboerne i en periode været plaget af oversvømmelser, der var forårsaget af kapacitetsproblemer i områdets afløbsledninger.
Regulering af Maglekilden

Regulering af Maglekilden

Maglekilden er en lille underjordisk kilde, der udspringer bag Roskilde Domkirke. Den giver 10-20 l/s.
Randers Storcenter

Randers Storcenter

Randers Storcenter er anlagt på tidligere grønne arealer og har 1800 parkeringspladser, fordelt over de ca. 8,5 ha udenomsarealer.

Kender du en interessant case med en Mosbaek vandbremse, der ikke er beskrevet? Kontakt os for en snak herom.