Regulering og grønne arealer går hånd i hånd

Regulering af afløb sker i stigende omfang. Det ses blandt andet ved mange udbygninger i boligområder. Her er der ikke plads til vandet fra nye parceller.

Regulering og grønne arealer går hånd i hånd

Regulering af afløb sker i stigende omfang. Det ses blandt andet ved mange udbygninger i boligområder. Her er der ikke plads til vandet fra nye parceller.

Mange steder stiger afløbskoefficienten for et område alene som følge af tilbyggede carporte, havestuer og fra flisebelægninger.

De større vandmængder forsinkes ofte via åbne bassiner, som indgår i de grønne arealer. Her styres afløbet af en regulator. På denne måde undgås oversvømmelser andre steder i afløbssystemet.

Selvom der i et boligområde alene bygges huse og anlægges veje, skal der afledes en del regnvand. Er der tillige fortove, cykelstier og carporte mv. samt store flisearealer, er der endnu mere vand.

Åbne bassiner indpasses i terrænet, så de fremstår som små søer og der plantes omkring dem, så det nye boligområde får en eller flere grønne oaser.

Mange kommuner placerer en Mosbaek regulator i en 1,25 meter nedgangsbrønd ved afløbet fra sådan en lille sø.

Regulatoren sørger så for, uden nævneværdig vedligeholdelse, at styre afstrømningen. Herved undgås der oversvømmelser andre steder i afløbssystemet.