Mosbaek aktør i forsøg med Regnbede og (delvis LAR)

I et forsøg med Regnbede har Mosbaek A/S været medudvikler og produktleverandør. Se Pressemeddelelsen, der beskriver formålet med forsøget og præsenterer deltagerne.

Mosbaek aktør i forsøg med Regnbede og (delvis LAR)

Skrevet af Marina Mosbaek Johannessen - 2012-10-15 13:10:00

Pressemeddelelse

Forsøg med regnbede og delvis LAR etableret ved samarbejde mellem vigtige aktører indenfor branchen

Sammen med KU SCIENCE, Teknologisk Institut, Orbicon A/S, Aarsleff A/S og Københavns Kommune har Københavns Energi udviklet et koncept og en forsøgsopstilling til undersøgelse af lokal afkobling af vejvand på villaveje i Vanløse. Etableringen varetages af Aarsleff A/S i november-december og de første forsøgsresultater forventes 2013.

Forsøgsprojektet skal afdække forskellige muligheder for håndtering af vejvand. Fuldstændig afledning eller fuldstændig nedsivning har været traditionel praksis, men øget fokus på ressourcebesparende, miljøvenlige tiltag i samspil med et tilfredsstillende serviceniveau overfor borgerne har øget fokus på en både-og i stedet for en enten-eller løsning.

Orbicon A/S har i samarbejde med Aarsleff A/S og Mosbaek A/S udviklet et koncept til etablering af regnbede med afledningsmulighed, hvor det kan testes hvordan forskellige regnhændelser bedst håndteres. Nedsivning i regnbede prioriteres indtil et vist punkt. Derefter vil der sker en afledning til kloaksystemet igennem en afløbsregulator, der sikrer at afledningen til kloaksystemet begrænses. Hvis en ekstrem regnhændelse indtræffer, er løsningen udstyret med et nødoverløb, hvorigennem der aflastes når vandspejlet når en veldefineret stuvningshøjde. Hvor længe der skal ske opstuvning i regnbedende, hvornår der skal ske afledning til kloaksystemet, hvor stor afledningen skal være, samt hvornår nødoverløbet skal træde i funktion undersøges af Orbicon A/S, Teknologisk Institut og KU SCIENCE. Løsningen kan justeres for at undersøge de forskellige parametres effekt.

I forsøgsprojektet etableres regnbede, bl.a. i forbindelse med innovationskonsortiet ’Byer i Vandbalance’, der er designet skalerbare, så resultaterne kan anvendes direkte efter gennemført forsøgsfase.

De deltagende parter udtaler:

Jes Clauson-Kaas (jecl@ke.dk), Københavns Energi A/S: Det er vigtigt for os at finde en løsning, der er acceptabel for miljømyndighederne og som har en fornuftig pris per frakoblet m2, således at metoden kan bruges på de mange andre villaveje af samme type i kommunen.

Jan Burgdorf Nielsen (janbni@tmf.kk.dk), Københavns Kommune: Afkoblingen af vejvand er den eneste mulighed kommunen har for systematisk, at planlægge afkoblingen af større regnvandsmængder. Det er derfor vigtigt at få undersøgt potentialet for de forskellige metoder til afkobling af regnvand.

Anne Steensen Blicher (astb@orbicon.dk), Orbicon A/S: Det er vigtigt for os at indpasse regnbedene til brugen af vejarealet i dialog med grundejerne og afprøve forskellige funktioner ift. påvirkning af miljøet og hydraulikken i kloakken og lokalt.

Ole Sørensen (ols@aarsleff.com), Aarsleff A/S: Vi synes det er spændende at deltage iI udviklingen af nye metoder til afkobling af regnvand. Det er vigtigt for os at være med i et projekt der har fokus på en af tidens store problemstillinger: Monsterregn.

Henning Nykjær Stabell (hes@wavin.dk), Wavin A/S: Hos Wavin søger vi konstant efter muligheder for at fåvores produkter sat i nye sammenhænge, og afdække nye funktioner af eksisterende produkter. Der ligger store muligheder for kombination af metoder og virkemidler for at imødekomme fremtidens udfordringer. Endvidere er den helt store fordel ved dette projekt at dokumentationen er en integreret del af resultatet.

Kim Falkenberg (kfl@ibf.dk), IBF A/S: IBF er glade for at være med i den spændende udvikling der er omkring LAR i Danmark, heriblandt de permeable regnbede. Disse regnbede er sammensat af betonelementer som er udviklet i tæt samarbejde med Orbicon til disse projekter. IBF har et ønske om at
være med i projekter der handler om den fremtidige klimatilpasning.

Marina Mosbæk (mmj@mosbaek.dk), Mosbaek A/S: Vi blev inddraget tidligt i udviklingsfasen, og har dermed kunnet bidrage med vores erfaringer indenfor feltet til den endelige løsning. Vi tror på, at en kombination af løsninger giver den bedste og mest driftsikre løsning.

Marina Bergen Jensen (mbj@life.ku.dk), KU SCIENCE: Vejvand indeholder en række bekymrende stoffer, der kan blive en stopklods for en i øvrigt attraktiv grøn klimatilpasning af danske byer. Vores rolle er at dokumentere filterjordens effekt, og evt. foreslå en optimeret jordblanding.

Ulrik Hindsberger (uhi@teknologisk.dk), Teknologisk Institut: Afkobling af regnafstrømningen fra veje- og Parealer fra eksisterende kloak udgør et stort potentiale i klimatilpasningen, idet trafikerede arealer typisk udgør mellem 1/3 og halvdelen af en bys samlede befæstede areal, og ofte er mindre kompliceret ejerskabsmæssigt end privatejede parceller.

Klik her for at downloade hele pressemeddelelsen.

Share:

Seneste Nyheder

Forespørgsel

Udfyld formularen, så sender vi et uforpligtende tilbud

Skriv til os her

Cases

Bliv inspireret af cases hvor Mosbaeks vandbremser gør en forskel

Se mere her

Kvalitet og procedurer

Læs om Mosbaeks kvalitet og procedurer

Se mere her

Kontakt

Skriv til os – vi vender tilbage hurtigst muligt

Skriv til os her