Mosbaek A/S kan nu CE-märka sina CEV-flödesregulatorer

Under ett antal år har Mosbaek A/S arbetat för att dokumentera prestandan, tillförlitligheten och kvaliteten på sina produkter. Detta har nu kulminerat i förvärvet av en ETA.

Mosbaek A/S kan nu CE-märka sina CEV-flödesregulatorer

Posted by Marina Mosbaek Johannessen - 2019-10-10 09:52:00

CE-märkning av hjärtat i dagvattenhantering

Mosbaek A/S kan nu CE-märka sina CEV-flödesregulatorer.

Under ett antal år har Mosbaek A/S arbetat för att dokumentera prestandan, tillförlitligheten och kvaliteten på sina produkter. Detta har nu kulminerat med erhållandet av en ETA, baserat på tidigare arbete med EU-ETV-programmet, så att CEV-flödesregulatorerna kan CE-märkas.

På en alltmer kaotisk marknad, där prestanda huvudsakligen baseras på leverantörernas egna uttalanden, ger CE-märkningen av CEV-regulatorerna kunderna möjlighet att specificera en produkt med en dokumenterad prestanda.

Mosbaek har arbetat med flödesregulatorer i mer än 50 år, utformad för situationer där dagvatten måste hanteras så att skydd och säker drift av avloppssystemet uppnås. Under de senaste åren har det varit en växande önskan bland kunder från hela världen att dokumentera produkternas prestanda och kvalitet. Flödesregulatorn är själva hjärtat i utformningen av ett avloppssystem och tillhandahålls inte det som specificerats, är hela systemet misslyckas. De flesta scheman bygger på standardisering av produktionen och inte på vad produkterna kan göra. Med skapandet av ett europeiskt EU-ETV-system blev det möjligt att dokumentera prestandan och det har giltighet i EU och potentiellt över hela världen. 

2015 fick Mosbaek, efter ett grundligt test, EU-ETV-verifiering av sina CEV-flödesregulatorer . År 2018 valde Mosbaek att ta steget vidare till en ETA. En ETA tillhandahåller ett europeiskt tekniskt sätt att uttrycka CEV-flödesregulatorns prestanda för de egenskaper som är relevanta för dess avsedda användning. Dessutom är ETA basen för den efterföljande CE-märkningen 2019.

ETA Danmark A/S har guidat Mosbaek A/S genom den stränga processen, från en EU-ETV till ETA och vidare till CE-märkning.


Info ETV

En EU-ETV (Environmental Technology Verification) är ett verifieringsförfarande för banbrytande tekniker som har svårt att dokumentera sitt miljömässiga värde på något annat sätt. Verifieringsförfarandet möjliggör en oberoende bestämning och värdring av en tillverkares påståenden om prestandan och miljömässiga fördelarna med dess teknik. Informationen från verifieringen är allmänt tillgänglig och kan användas för att jämföra prestandaparametrar och därmed bli ett otroligt användbart verktyg i dialogen med tredje part om teknikens legitimitet.

Info ETA

En ETA (European Technical Assessment) tillhandahåller pålitlig, tredjepartsdokumentation av de väsentliga prestandaegenskaperna för en byggprodukt, och med en ETA kan man på ett paneuropeiskt tekniskt språk beskriva byggproduktens prestanda för de egenskaper som är relevanta för dess avsedda användning. En ETA föregår möjligheten att CE-märka en produkt där det inte finns några befintliga standarder, som är fallet med vattenbromsar/flödesregulatorer.

Info CEV-flödesregulator

En CEV-flödesregulator placeras efter en dagvattenuppsamling och säkerställer att endast den mängd dagvatten som avloppssystemet kan hantera fortsätter. Till skillnad från andra flödesbegränsande metoder har regulatorn inga rörliga eller elektriska delar och en betydligt större genomgångsarea, tillika en unik design. Sammantaget innebär detta att risken för igensättning minimeras och drifts- och underhållskostnader kan hållas nere. Den enskilda flödesregulatorn är också flexibel så installationen är framtidssäker.

Info Mosbaek A/S

Jørgen Mosbæk Johannessen var den första i världen som uppfann flodesregulatorn . Den patenterade uppfinningen har lagt grunden för fortsatt utveckling och optimering, och Mosbaek A/S har den bredaste produktportföljen och mer än 27.000 installationer världen över.


Kontaktinformation

Mosbaek A/S | www.mosbaek.dk
Torben Krejberg, Teknisk chef
tk@mosbaek.dk, Tlf. +45 5636 0991

ETA Danmark A/S | www.etadanmark.dk
Thomas Bruun, Direktör
tb@etadanmark.dk, Tlf. +45 72245968

Share:

Seneste Nyheder

Förfrågan

Fyll i formuläret så skickar vi ett icke-bindande offert

Skriv till oss här

Typiska projekt

Låt dig inspireras av typiska projekter där Mosbaeks flödesregulatorer gör skillnad

Se mer här

Kvalitet och förfaranden

Lär om Mosbaeks kvalitet och förfaranden

Se mer här

Kontakt

Skriv till oss – vi återkommer så snart som möjligt

Skriv till oss här