Historien om Mosbaek

Historien om Mosbaek

Den första ursprungliga idén till en flödesregulator uppstod redan 1959, då Jørgen Mosbæk Johannessen, som förstaårsingenjör på Horsens Teknikum, fick uppdraget att föreslå ett komplett dagvattensystem för ett enfamiljshus.

Hemma samlade hans mor regnvatten i ett badkar och det mjuka vattnet använde hon för att skölja kläder. Detta gav Jørgen en idé, att man kunde samla upp regnvatten från ett enfamiljshustak i en brunn, och med hjälp av en fördröjningsanordning släppa ut regnvattnet långsamt till huvudledningen i gatan. På detta sätt kunde mycket mindre rördimensioner användas på huvudledningen, med andra ord - det fanns pengar att spara på en sådan anordning. Men en sådan måste uppfinnas först!

Under de följande åren tog han examen 1961 och arbetade sedan som projektingenjör inom dagvattensektorn i olika konsultingenjörsföretag. Även här såg han ofta behov av en anordning som kunde fördröja regnvatten så att översvämningar kunde undvikas. Därför släppte han aldrig sin idé om en flödesregulator och experimenterade omfattande på fritiden med olika regulatorutföranden, antingen i form av modellförsök i diskbänken eller i en tank i hans trädgård.

Han fann att det bästa och mest kompakta sättet att designa en regulator var att låta det vara en rund behållare där vattnet, när det passerade, sattes i rotation. Därigenom uppnåddes avsevärd bromsning av vattnet. Konstruktionen påminde om det som idag kallas en centrifugalbroms.

Vattenbromsarna/flödesregulatorerna är patentsökta

År 1971 var designen för flödesregulatorn så fullt utvecklad att Jørgen kunde lämna in en patentansökan för sin uppfinning. Uppfinningen som helhet bestod av en brunn med en inbyggd centrifugalbroms.

Jørgen experimenterade obevekligt vidare för att se om det inte fanns några andra konstruktioner för en vattenbroms, och 1974 hade han utvecklat cyklonbromsen.

De första bromsarna/regulatorna säljs "over there"

1974 var ett minnesvärt år, eftersom det också var året då han sålde sin första vattenbroms - den såldes till Norge.

För att finansiera de dyra patentansökningarna sålde Jørgen ett antal licenser på flödesregulatorna samma år. Tillståndshavarna var tvungna att ta hand om marknadsföring och försäljning av regulatorna - Jørgen var tvungen att ta hand om deras vidareutveckling.

Ursprungligen var marknadsföringen främst i USA, Kanada och England. Flödesregulatorne marknadsfördes här under handelsnamnet Hydro-Brake.

De fick sin elddop när de visades på den stora "International Public Works Congress & Equipment Show" i Las Vegas i september 1976.

Under de fem år som samarbetet med licenstagarna varade har mer än 1 000 Hydro-Brake sålts i USA, England, Kanada och Mexiko.

Flödesregulatorna marknadsförs i Danmark

Med 5 års erfarenhet var det dags för Jørgen att starta och leda försäljningen av vattenbromsarna/regulatorerna och 1979 grundade han företaget Jørgen Mosbæk Johannessen ApS.

Han valde att koncentrera sig på den danska marknaden, där försäljningen av flödesregulatorna också snabbt blev framgångsrik.

I takt med att den danska efterfrågan ökade beslutade han 1981 att lämna sitt fasta jobb i ett verkstadsföretag och ägna sig helt åt sitt eget företag.

Flödesregulatorna marknadsförs i Europa

På 1980-talet fick företaget sina första auktoriserade återförsäljare - i England och i Nederländerna. Sedan dess har flera följt - idag finns det återförsäljare i de flesta europeiska länder och 80% av produktionen i Danmark exporteras.

Större och bättre anläggningar

Fram till 1993 tillverkade Jørgen Mosbæk Johannessen ApS sina regulatorer hos underföretag i Danmark, men 1993 startade företaget sin egen produktion för att rationalisera och samla allt under ett tak och lättare ha full kvalitetskontroll.

Försäljningen fortsatte att öka och så småningom blev de hyrda företagslokalerna för små. Därefter förvärvades den nuvarande kontors- och produktionsanläggningen på Værkstedsvej 20 i Køge år 1995. Den nya produktionsanläggningen, fastigheten medgav plats till att rymma ett större testcenter.

1998 ändrades företaget till ett aktiebolag och bytte namn till Mosbaek A/S.

Generationsskifte

2006 sålde Jørgen Mosbæk Johannessen sin verksamhet till sina döttrar Marina Mosbæk Johannessen och Janne Mosbæk Johannessen samt hans brorson Kim Mosbæk Johannessen, som verkat som chef i Mosbaek A/S i 10 år. Marina tillträdde sedan som VD och Kim fortsatte i sin position som produktionschef. I början av 2007 anställdes också Janne.

Marina blev Cand. Scient. i matematik och molekylärbiologi, år 1998 vid Roskilde University Center. I oktober 2004 avlade hon en vetenskaplig doktorsexamen vid Köpenhamns universitet. Forskningsprojektet genomfördes vid Risø Research Center. Marinas insikt i naturvetenskapen, liksom de allmänna kunskaperna och erfarenheterna hon har fått genom studien har tillfört företaget en bra grund. Sedan början av 2005 har Marina deltagit i Mosbaek A/S hela verksamhet.

Janne är utbildad sjuksköterska, men en önskan om insikt i företagets verksamhet och intresse för marknadsföring fick henne att arbeta med detta i Mosbaek A/S. År 2009 återvände Janne till sitt arbete som sjuksköterska eftersom det är vad hennes hjärta brinner för.

Jørgen Mosbæk Johannessen fortsatte som teknisk chef fram till 2010, varefter han blev företagets seniorrådgivare, och sedan dess har han sat sin kärnkompetens åt att uppfinna och utveckla.

Torben Johan Krejberg anställdes 2009 och utsågs till teknisk chef 2010. Torben har en bakgrund som civilingenjör vid DTU och har en HD i Organisation och ledning från CBS. Dessutom har Torben lång erfarenhet som utvecklingsingenjör och projektledare på FLSmidth A/S.

Framtiden

"Det är svårt att förutsäga, särskilt om framtiden," sade Storm P, men det kommer utan tvekan att krävas ytterligare utveckling och ytterligare förbättringar av bromsarna/regulatorerna. Såg kanske en ny regulatortyp ser dagens ljus. Åtminstone har Jørgen några idéer i ärmen som måste testas ...

Förfrågan

Fyll i formuläret så skickar vi ett icke-bindande offert

Skriv till oss här

Typiska projekt

Låt dig inspireras av typiska projekter där Mosbaeks flödesregulatorer gör skillnad

Se mer här

Kvalitet och förfaranden

Lär om Mosbaeks kvalitet och förfaranden

Se mer här

Kontakt

Skriv till oss – vi återkommer så snart som möjligt

Skriv till oss här