Typiska projekt

Typiska projekt

Med mer än 50 års aktivitet i branschen och mer än 33 000 installationer har Mosbaek en omfattande erfarenhetsbas. Vi har hjälpt till med dagvattenhantering under mycket olika geografiska förhållanden och i samarbete med olika professionella kulturer såväl som mänskliga kulturer. Ett urval av projekten presenteras som typiska projekt nedan.

LOD och Fiskpassage i Bækrenden

LOD och Fiskpassage i Bækrenden

En av de första LOD-anläggningarna med faunapassage/fiskpassage i Danmark ligger i Bækrenden vid byn Vallensbæk och byggdes 2005.
Nere vid Nørreå

Nere vid Nørreå

Överflöde från ett avloppssystem till ett vattendrag måste innehålla så lite ämne som möjligt. Detta är projektet Nørreå i Randers.
Reglering och gröna områden går hand i hand

Reglering och gröna områden går hand i hand

Dagvattenreglering sker i allt större utsträckning. Detta sker ofta i samband med utbyggnad av bostadsområden. Här finns inget utrymme för dagvatten från nya tomter.
Hantera stora mängder vatten

Hantera stora mängder vatten

Särskilt stora mängder dagvatten kan regleras med dubbelskjutluckebroms.
Dagvattnet stryps för skydd mot skador

Dagvattnet stryps för skydd mot skador

När ett affärsområde expanderar är det ofta med större byggnader och fler parkeringsplatser. Den ökade bebyggelsen leder till ett ökat behov av uppsamling av regnvatten.
Aalborggade i Randers

Aalborggade i Randers

I centrala Randers hade invånarna under en period plågats av översvämningar orsakade av kapacitetsproblem i områdets avlopp.
Reglering av Maglekilden

Reglering av Maglekilden

Maglekilden är en liten underjordisk källa som springer ut bakom Roskilde-katedralen, med ett flöde av 10-20 l/s.
Randers Storcenter

Randers Storcenter

Randers Storcenter är byggt på flera tidigare grönområden och omfattar 1800 parkeringsplatser, fördelade på de ca. 8,5 ha.

Känner du till ett intressant projekt med en Mosbaek-flödesregulator som inte beskrivs? Kontakta oss för en pratstund om detta.