Klimatbrunnar för privata fastighetsägare

En lösning som säkerställer lokal infiltration och fördröjning av regnvattnet.

Minska avrinning av regnvatten lokalt, LOD

I händelse av kraftiga eller ofta förekommande regnhändelser kan översvämmade hus, gator och stränder med smutsigt regnvatten vara en konsekvens. Stressade reningsverk på grund av för mycket regnvatten i avloppssystemet, vilket minskar koncentrationen av avloppsvatten så att mikroorganismerna i verket svälter händer också.

Anledningen är de ökade och förändrade nederbördsförhållandena och att den naturliga infiltrationen minskar på grund av en ökad mängd hårdgjord yta (t.ex. trottoarer, uppfart och terrasser).

Mosbaek A/S har lösningen som säkerställer lokal infiltration och fördröjning av regnvattnet. Avloppssystemet tar endast emot den mängd regnvatten det klarar och skyddas därmed mot överbelastning. Samtidigt erhålls en mer konstant koncentration av avloppsvatten i systemet. Vid extremt regn kommer översvämningarna att ske på ett kontrollerat sätt, i ett begränsat område och regnvatten inte blandas inte med avloppsvatten eftersom det bara är ytvatten.

#

Nyckelkomponenten är flödesregulatorn, som är monterad i en brunn och ansluten till avloppssystemet. Det säkerställer att endast den tillåtna kvantiteten regnvatten leds till det offentliga avloppssystemet. Överskottet av regnvatten hålls kvar i et lokalt magasin som är utformad för att främja infiltration och är placerad så att överflödigt vatten vid översvämningar kommer att ledas till ett område där konsekvenserna är minimala, såsom gräsmattor, ängar och parkeringsplatser.

#

Uttalandet från Ishøj Forsyning avser ett projekt med denna lösning.

En specialdesignad och patenterad flödesregulator används. Själva flödesregulatorn är av typ CEV, men oro för om vissa markägare skulle ta bort flödesregulatorn om den var avtagbar, är flödesregulatorerna fast monterade detta ändamål och utrustade med en spolningsslang som kan anslutas till trädgårdsslangen och spola ut eventuell igensättning.

Förfrågan

Fyll i formuläret så skickar vi ett icke-bindande offert

Skriv till oss här

Lösningar

Hur fungerar regulatorer och var användas de?

Se mer här

Typiska projekt

Låt dig inspireras av typiska projekter där Mosbaeks flödesregulatorer gör skillnad

Se mer här

Kontakt

Skriv till oss - vi återkommer så snart som möjligt

Skriv till oss här

Brochure

 2 771,41 KB    20