Cyklonbroms CYE

Flödesregulator som monteras på botten av brunnen för reglering av vattenflöden mellan 8-600 l/s.

Cyklonbroms CYE

Cyklonbroms typ CYE tillverkas med en specifik kapacitet och vanligtvis inom ett kapacitetsintervall av 8 l/s upp till 600 l/s - se diagram. Flödesregulatorn kan användas för alla typer av avloppsvatten, dvs. dagvatten, spillvatten, industriavlopp eller blandningar av dessa typer av vatten.

#

Mosbaeks cyklonbroms, har en design som säkerställer att medelvattenflödet är betydligt högre än andra enkla regleringstekniker. Den har en brantare regleringskurva och kan ge maximalt vattenflöde både vid toppen av den karakteristiska "bumpen på kurvan" och vid designpunkten (hdesign, Qdesign). Se detta illustrerat av kapacitetskurvan för CYE-regulatorn.

#

Det optimala utförandet ger Mosbaeks cyklonbroms unika bromsegenskaper, och därför har Mosbaeks flödesregulatorer de största genomgående öppningarna och därmed den minsta risken för igensättning. Under drift är flödesregulatorns passageöppning oförändrad - den minskar inte gradvis med ökande tryckhöjd, vilket är fallet för vissa regleringssätt.

#

CYE-regulatorn har ett patenterat justerbart inloppsutförande. Inloppsöppningen har steglös inställning och kan justeras till ± 25% av kapaciteten i mittläget. Inställningsintervallet för varje flödesregulator varierar.

Flödesregulatorn är den enda på marknaden där kapaciteten kan ändras på plats utan att byta ut delar; Lossa två skruvar med en sexkantnyckel och justera plattan på inloppet. Om en kapacitetsändring önskas kan du kontakta Mosbaek A/S. Vi identifierar flödesregulatorn med dess referensnummer och beräknar sedan inställningen av inloppsplattan för den nya kapaciteten.

Flödesregulator, typ CYE, är monterad på brunnens utloppssida och blir därför dränkbar när den är i drift. Den är utrustad med ett anslutningsrör skräddarsydd för det specifika projektet och monteras enkelt genom att stickas in i utloppet.

Flödesregulatorn skall kringgjutas med betong. När kringgjutningen utförs med lutning mot inloppsrännan minimeras ansamling av avlagringar. Det är också enkelt att rengöra brunnen uppifrån genom spolning. Inspektion, service eller kapacitetsändring kan därför ske under optimala hygieniska förhållanden.

Den rundade botten på regulatorn med 45 graders riktningsförändring genom regulatorn ger Mosbaeks cyklonbroms de bästa självrensande egenskaperna.

Cyklonbromsen kan ofta byggas in i befintliga eller projekterade brunnar eller tankar, eftersom den inte kräver mycket utrymme.

Egenskaper

  • Bromsar med gravitation och virvelkammaren
  • Stor genomloppsarea som är oförändrad under drift
  • Inga rörliga delar
  • Inga elektriska delar
  • Tillverkad av rostfritt, syrafast stål AISI 316L (Werkstoff 1.4404) 

Egenskaperna minimerar kostnader för konstruktion, drift och underhåll.

Förfrågan

Fyll i formuläret så skickar vi ett icke-bindande offert

Skriv till oss här

Lösningar

Hur fungerar regulatorer och var användas de?

Se mer här

Typiska projekt

Låt dig inspireras av typiska projekter där Mosbaeks flödesregulatorer gör skillnad

Se mer här

Kontakt

Skriv till oss - vi återkommer så snart som möjligt

Skriv till oss här

Funktionskrav

 306,50 KB    20  

Installationsvejledning

 302,13 KB    20  

Vedligeholdelses-vejledning

 299,59 KB    20  

Brochure

 2 771,41 KB    20