Cyklonbroms CYD

Torr eller halvtorrmonterad flödesregulator för reglering av vattenflöden mellan 20-600 l/s.

Cyklonbroms CYD

Cyklonbroms typ CYD (D för Dry/torr) tillverkas med kapacitet från 20 l / s till 600 l / s - se diagram. Den används där flödesregulatorn ska monteras på brunnens inloppsöppning. Regulatorn sägs då vara monterad halvtorr eller torr. För cyklonbromsar för dränkbar montering - se produktbeskrivningar för CYE.

CYD-flödesregulatorer kan användas för alla typer av avloppsvatten, dvs. dagvatten, spillvatten, industriavlopp eller blandningar av dessa typer av vatten. Det finns typer CYDV och CYDX som har olika mönster och följande olika kapacitetsintervall:

  • CYDV: 20-500 l/s
  • CYDX: 25-600 l/s
#

CYD-flödesregulatorerna har alla en utbytbar utloppskon som möjliggör justering av minst ± 20% av den genomsnittliga kapaciteten. Om en kapacitetsändring önskas kan du kontakta Mosbaek A/S. Vi identifierar flödesregulatorn med hjälp av dess referensnummer och beräknar sedan dimensionen på en utloppskon som motsvarar den nya kapaciteten.

#

CYD-flödesregulatorvarianterna möjliggör anpassning till en specifik ledningssekvens, dvs. möjligheten för specifika riktningsändringar. Det finns följande alternativ:

  • CYDV passar perfekt i situationer där flödesriktningen är 90°, eftersom flödesregulatorn har  inbyggd riktningsförändring två gånger 45°.
  • CYDX passer perfekt därl flödesriktningen är 45°, men kan också användas för raka passager och 90° riktningsändring.

Mosbaeks flödesregulatorn typ CYD har en design som säkerställer att medelvattenflödet är betydligt högre än med enkla regleringstekniker. Den har en brantare kapacitetskurva och kan ge maximalt vattenflöde både vid toppen av den karakteristiska "bumpen på kurvan" och vid designpunkten (hdesign Qdesign). Se detta illustrerat av kapacitetskurvan för regulatorn.

#

Den optimala designen ger Mosbaeks cyklonbroms unika bromsegenskaper, och därför har Mosbaeks flödesregulatorer de största genomgående öppningarna och därmed den minsta risken för igensättning. Under drift är flödesregulatorns passageöppning oförändrad - den minskar inte gradvis med ökande tryckhöjd, vilket är fallet för vissa regleringstekniker.

Cyklonbromsen kan ofta byggas in i befintliga eller projicerade brunnar eller tankar, eftersom den inte kräver mycket utrymme.

Flödesregulator, typ CYD, är monterad på inloppsöppningen i brunnen och är därför halvtorr/torr när den är i drift. Under installationen krävs en blygsam höjdförlust, dvs. nära horisontell (speglad) passage. Regulatortypen är avsedd för inbäddning i betong. När banketter gjuts med en lutning från alla sidor mot bottenrännan minimeras ansamling av avlagringar, eftersom vattnet därmed leds bort från brunn och regulator. Det är också enkelt att rengöra brunnen uppifrån genom spolning. Inspektion, service eller kapacitetsändring kan därför ske under hygieniska förhållanden.

Den rundade bottengången och endast 45 ° graders riktningsförändring genom avloppsregulatorn ger Mosbaeks cyklonbroms de bästa självrensande egenskaperna.

Egenskaper

  • Bromsar med gravitation och virvelkammaren
  • Stor passageöppning som är oförändrad under drift
  • Inga rörliga delar
  • Inga elektriska delar
  • Tilverkad av rostfritt, syrafast stål AISI 316L (Werkstoff 1.4404) 

Egenskaperna minimera kostnader för kontruktion, drift och underhåll.

Förfrågan

Fyll i formuläret så skickar vi ett icke-bindande offert

Skriv till oss här

Lösningar

Hur fungerar regulatorer och var användas de?

Se mer här

Typiska projekt

Låt dig inspireras av typiska projekter där Mosbaeks flödesregulatorer gör skillnad

Se mer här

Kontakt

Skriv till oss - vi återkommer så snart som möjligt

Skriv till oss här

Funktionskrav

 307,80 KB    20  

Installationsvejledning

 303,03 KB    20  

Vedligeholdelses-vejledning

 301,07 KB    20  

Brochure

 2 771,41 KB    20