Yttrande: Ishøj Forsyning

Ishøj kommun har använt flödesregulatorer från Mosbaek för att lösa många typer av dagvattenprojekt.

Yttrande: Ishøj Forsyning


Ishøj kommun har använt flödesregulatorer från Mosbaek för att lösa många typer av dagvattenprojekt.

Det är vår erfarenhet att Mosbaek erbjuder den bästa lösningen för det specifika projektet. Mosbaek ger engagerade och professionella råd, och i situationer där nytt tänkande behövs är Mosbaek proaktiv och ställer sig tillgänglig så att vi tillsammans kan utveckla den bästa lösningen för syftet. Detta har bl.a. har varit fallet i projektet i avrinningsområdet som kallas "Strandområdet", där dagvattenavrinningen från varje tomt måste begränsas. De första brunnarna installerades 2008 och i slutet av 2016 har vi byggt cirka 600 "klimatbrunnar", som vi kallar dem här i Ishøj, i Strandområdet.

I vår reviderade avloppsplan för 2014-2022 har vi öppnat upp möjligheten att kontrollera avledning av dagvatten från privata fastigheter genom att installera Klimatbrunne med ett begränsat utflöde till 0,5 l/s.

Vår nuvarande driftsupplevelse är att medborgarna själva upprätthåller klimatbrunnen genom att spola den en gång om året, på samma sätt som att rengöra rännor och tömma sandfångsbrunnar runt huset.

Förutom projektet i Strandområdet har vi flödesregulatorer i vår kommun som går tillbaka till 2003. Vi upplever inte driftsproblem och eftersom flödesregulatorena inte har några rörliga-, eller förslitningsdelar, erfordras ingen service. Vi behöver bara ta hand om flödesregulatorerna som andra enkla installationer i avloppssystemet, som brunnar och rör.

Henrik Lemée, avloppsingenjör

Ansvar för Ishøj avloppsvatten, inklusive dagvatten

hemle@ishoj.dk

Share:

Förfrågan

Fyll i formuläret så skickar vi ett icke-bindande offert

Skriv till oss här

Typiska projekt

Låt dig inspireras av typiska projekter där Mosbaeks flödesregulatorer gör skillnad

Se mer här

Kvalitet och förfaranden

Lär om Mosbaeks kvalitet och förfaranden

Se mer här

Kontakt

Skriv till oss – vi återkommer så snart som möjligt

Skriv till oss här