Flödesregulatorer med virvelkraft

Flödesregulatorer med virveleffekt

Flödesregulatorer finns i två huvudtyper - virvelbromsar, som huvudsakligen bromsar med centrifugalkraft och de som bromsar utan. Här förklaras hur virvelbromsar bromsar med centrifugalkraft som exemplifieras av cyklonbromsen.

När den normala, lilla mängden vatten - mängden vid torrt väder - rinner i avloppsledningen, är vattennivån under toppen av inloppsöppningen till regulatorn och ingen bromsning av vattnet sker - fig. 2.

När det börjar regna kommer inflödet att öka - vattnet stiger framför regulatorn - och när vattnet når över toppen av inloppsöppningen men fortfarande ligger under toppen av virvelkammaren - fångas luft inuti kammaren och vattenflödets tvärsnitt smalnar in. Det ökade motståndet minskar mängden av vatten som kan strömma genom regulatorn - fig. 3.

När vattnet stiger över toppen av regulatorn, får trycket att vattnet i regulatorn roterar. Luften upptar en del av utloppets tvärsnittsarea och vattnet roterar snabbare mot utloppet från regulatorspetsen. Resultatet är ett tryckfall och - precis som avsikten - lämpligt motstånd mot passagen - fig. 4.

Minskande regn gör att inflödet faller - fig. 3.

Vattennivån i brunnen och det högre rörsystemet når gradvis under regulatorns topp. Med det minskande trycket kollapsar virveln. Den ersätts av luft som sugs in i regulatorn med viss fördröjning, vilket därför normaliserar dess funktion endast när vattennivån är något under nivån när bildningen av bromsvirveln startade - fig. 2.

Virvelns kollaps orsakar en plötslig ökning av vattenflödet genom regulatorn, varvid eventuella avlagringar uppströms spolas ut. Se den typiska "böjen" på kapacitetskurvan i fig. 5.

I vissa situationer är en annan typ i Mosbaeks regulatorprogram, centrifugalbromsen, mest lämplig. Nämligen där behovet av reglering avser små mängder vatten.

Genomgångsöppningen för centrifugalbromsen är större än för cyklonbromsen och i den situationen ger det en mindre risk för igensättningsproblem, så här är centrifugalbromstypen mest lämplig. Det finns två huvudtyper av centrifugalbromsar: horisontella, som används för spillvatten, vertikala, som används för regnvatten. Centrifugalbromsarnas utformning skiljer sig från cyklonbromsarna, men funktionen är i princip densamma.

Förfrågan

Fyll i formuläret så skickar vi ett icke-bindande offert

Skriv till oss här

Produkter

Läs mere om våra produkter

Se mer här

Typiska projekt

Låt dig inspireras av typiska projekter där Mosbaeks flödesregulatorer gör skillnad

Se mer här

Kontakt

Skriv till oss - vi återkommer så snart som möjligt

Skriv till oss här