Fixa problemet

Fixa problemet

Kraftiga regnskurar är ofta kortvariga och lokala, och ger bara fyllda ledningar på vissa ställen, en kort tid åt gången. Lösningen är därför, under den tid som krävs, att flytta överflödigt vatten någon annanstans i systemet. Det är - där det finns plats för det - att använda dessa platser som en utjämning.

Lösningen fungerar i de allra flesta nederbördssituationer och kräver inte investeringar i större rör eller bassänger, utan helt enkelt reglering med lämpliga flödesregulatorer.

Med god reglering menas ett vattenflöde som snabbt når det maximala vattenflödet och stannar vid eller under detta värde. Det är vattenflödet som lätt kan rymmas i nätet efter regulatorn längre ner i systemet.

I allmänhet är det en flödesregulator som har till uppgift att skydda den nedre delen (nedströms) av rörsystemet från överbelastning och översvämning. Den specifika egenskapen hos flödesregulatorn är att den tillåter vatten att passera längre ner i rörsystemet i en bestämd maximal mängd per. tidsenhet, oavsett variationen i flödeshastigheten och vattennivån strax före regulatorn.

För att skydda mot igensättning och minimera behovet av drift och underhåll bör flödesregulatorn vara fri från rörliga delar. Den måste också ha största möjliga tvärsnitt i passagen för att ge minst möjligt motstånd i samband med det normala dagliga flödesbehovet och för att undvika igensättning.

Förfrågan

Fyll i formuläret så skickar vi ett icke-bindande offert

Skriv till oss här

Produkter

Läs mere om våra produkter

Se mer här

Typiska projekt

Låt dig inspireras av typiska projekter där Mosbaeks flödesregulatorer gör skillnad

Se mer här

Kontakt

Skriv till oss - vi återkommer så snart som möjligt

Skriv till oss här