Mänga alternativ

Många alternativ

Det kan vara nödvändigt att bygga ett magasin om det inte finns tillräckligt med lagringsalternativ före flödesregulatorn. Detta kan göras i form av att utvidga rördimensionen på en kort sträcka eller bygga en svacka i marken, en dagvattenreservoar. Dagvattenreservoaren säkerställer att inga skador uppstår efter magasinet (nedströms).

Om en flödesregulator placeras i en bräddanläggning, säkerställs att endast den mängd vatten som rörsystemet nedströms kan ta emot utan översvämningar kommer att ledas vidare. Resten leds ut i en sjö, en bäck eller till en tredje mottagare.

En flödesregulator gör det möjligt för en fastighet att uppfylla kraven på begränsat utsläpp under regn, t.ex. från stora parkeringsplatser eller takytor.

På samma sätt kan en flödesregulator förhindra överbelastning av reningsverk och därigenom skydda mot skador på anläggningen i fråga. Detsamma gäller en olje-/fettavskiljare, en pumpstation etc.

Förfrågan

Fyll i formuläret så skickar vi ett icke-bindande offert

Skriv till oss här

Produkter

Läs mere om våra produkter

Se mer här

Typiska projekt

Låt dig inspireras av typiska projekter där Mosbaeks flödesregulatorer gör skillnad

Se mer här

Kontakt

Skriv till oss - vi återkommer så snart som möjligt

Skriv till oss här