CE-märkning

Mosbaeks CEV-flödesregulatorer är CE-märkta. Hitta dokument och läs om varför vi har valt att göra det.

CE-märkning

Mosbaeks CEV-flödesregulatorer är CE-märkta i området 0,2 - 80 l/s upp till 2 m tryckhöjd. CE-märkningen är baserad på beprövad prestanda. Detta innebär att kunderna genom att specificera krav på CE-märkning specificerar att prestanda ska dokumenteras.

Den underliggande prestationsdeklarationen kan ses och laddas ner här:  DoP

CE-mark Mosbaek.JPG

 

 

Baggrund

Under ett antal år har Mosbaek A/S arbetat för att dokumentera prestandan, tillförlitligheten och kvaliteten på sina produkter. Detta har kulminerat med erhållandet av en ETA, baserat på tidigare arbete med EU-ETV-programmet, så att CEV-flödesregulatorerna kan CE-märkas.

På en alltmer kaotisk marknad, där prestanda huvudsakligen baseras på leverantörernas egna uttalanden, ger CE-märkningen av CEV-regulatorerna kunderna möjlighet att specificera en produkt med en dokumenterad prestanda.

CE-märkning av hjärtat i dagvattenhantering

Mosbaek har arbetat med flödesregulatorer i mer än 50 år, utformad för situationer där dagvatten måste hanteras så att skydd och säker drift av avloppssystemet uppnås. Under de senaste åren har det varit en växande önskan bland kunder från hela världen att dokumentera produkternas prestanda och kvalitet. Flödesregulatorn är själva hjärtat i utformningen av ett avloppssystem och tillhandahålls inte det som specificerats, är hela systemet misslyckas. De flesta scheman bygger på standardisering av produktionen och inte på vad produkterna kan göra. Med skapandet av ett europeiskt EU-ETV-system blev det möjligt att dokumentera prestandan och det har giltighet i EU och potentiellt över hela världen. 

Från EU-ETV till ETA

2015 fick Mosbaek, efter ett grundligt test, EU-ETV-verifiering av sina CEV-flödesregulatorer. År 2018 valde Mosbaek att ta steget vidare till en ETA. En ETA tillhandahåller ett europeiskt tekniskt sätt att uttrycka CEV-flödesregulatorns prestanda för de egenskaper som är relevanta för dess avsedda användning. Dessutom är ETA basen för den efterföljande CE-märkningen 2019.

ETA Danmark A/S har guidat Mosbaek A/S genom den stränga processen, från en EU-ETV till ETA och vidare till CE-märkning.

Info ETV

En EU-ETV (Environmental Technology Verification) är ett verifieringsförfarande för banbrytande tekniker som har svårt att dokumentera sitt miljömässiga värde på något annat sätt. Verifieringsförfarandet möjliggör en oberoende bestämning och värdring av en tillverkares påståenden om prestandan och miljömässiga fördelarna med dess teknik. Informationen från verifieringen är allmänt tillgänglig och kan användas för att jämföra prestandaparametrar och därmed bli ett otroligt användbart verktyg i dialogen med tredje part om teknikens legitimitet. 

Info ETA

En ETA (European Technical Assessment) tillhandahåller pålitlig, tredjepartsdokumentation av de väsentliga prestandaegenskaperna för en byggprodukt, och med en ETA kan man på ett paneuropeiskt tekniskt språk beskriva byggproduktens prestanda för de egenskaper som är relevanta för dess avsedda användning. En ETA föregår möjligheten att CE-märka en produkt där det inte finns några befintliga standarder, som är fallet med vattenbromsar/flödesregulatorer.

Förfrågan

Fyll i formuläret så skickar vi ett icke-bindande offert

Skriv till oss här

Typiska projekt

Låt dig inspireras av typiska projekter där Mosbaeks flödesregulatorer gör skillnad

Se mer här

Kontakt

Skriv till oss – vi återkommer så snart som möjligt

Skriv till oss här