ISO 9001:2015

Vårt kvalitetsledningssystem är certifierat enligt ISO 9001:2015 från Bureau Veritas. Certifikater och omtale finns här, där vårt arbetsflöde och dokumentation också beskrivs.

ISO 9001:2015

Mosbaek A/S prioriterar kvalitet, leveranssäkerhet och service mycket högt - det har alltid varit vårt varumärke.

Vårt kvalitetsledningssystem är certifierat enligt ISO 9001:2015 av Bureau Veritas.

Certifikat DK

Certificate GB

BV DK Skabelon _9001 mgr system.jpg

Arbetsflöde

Mosbaek A/S prioriterar kvalitet, leveranssäkerhet och service mycket högt - det har alltid varit vårt varumärke.

En avloppsregulatorns väg från förfrågan, produktion, leverans och service beskrivs nedan. Beskrivningen gäller naturligtvis alla våra produkter med skillnaderna i tillverkningssättet.

Projektunderlag

Kunden fyller i och skickar förfrågningsformuläret som finns på Mosbaeks webbplats. Eller så skrivs formuläret ut, fylls i för hand, skannas och skickas.

Alternativt kan du skicka ett e-postmeddelande med information eller kontakta oss per telefon.

När begäran har mottagits av Mosbaek registreras den i vårt offert- och beställningssystem. Vi förbereder ett individuellt, gratis och icke-bindande, erbjudande anpassat till de angivna uppgifterna. Detta görs, dels med hjälp av vårt designprogram, dels med bedömningar av en specialist. Om omständigheterna är speciella tas detta i beaktande när vi förbereder erbjudandet. en helhetslösning erbjuds. Informera oss om eventuella speciella villkor som gäller för projektet.

Sedan tar vi fram vi en CAD-ritning av avloppsregulatorn och en offert som sänds till kunden.

Order

När erbjudandet accepteras och vi tar emot beställningen händer följande: vi ser efter om vi saknar någon uppgift och begär detta. Det kan exempelvis vara avloppsledningars innerdimension, önskad riktning för inloppsrör för en CY-regulator (höger / vänster inlopp) eller längden på lyftstången på typ CEV, etc. När all information har mottagits bereds orderbekräftelsen där vi bekräftar leverans- och faktureringsadress samt betalningsvillkor.

Produktion

Ritning av de enskilda avloppsregulatorerna sker i AutoCAD, varifrån den överförs direkt till en laserskärmaskin. Här skärs de enskilda delarna ut i syrafast stål AISI 316L (werkstoff 1.4404) exakt enligt ritningen.

Komponenterna bearbetas och monteras med TIG-svetsning, varefter alla svetsar rengörs effektivt med TIG Brush.

Kontroll

När avloppsregulatorn är klar förses den med en etikett som anger projektnummer och regulatorns specifikationer. Därefter kontrolleras om det finns överensstämmelse mellan etikettspecifikationerna och regulatorn och även att det motsvarar kundens beställning.

Förpackning och frakt

Avloppsregulatorn bokas för upphämtning av ett transportföretag, som vanligtvis hämtar varorna på fredag ​​och levererar dessa till kunden i början av påföljande vecka. Vi bifoga en installationsskiss och monteringsbultar (gjorda av syrafast stål) i förpackningen. Normal leveranstid är ca. 2 veckor. I speciella fall, om kunden ber oss, försöker vi tillmötesgå en snabbare framtagning.

Installation i anläggning

Installationen utförs av entreprenören, alt brunnstillverkare i enlighet med projektskiss.

Service

Den bästa reklamen är nöjda kunder, så vi är naturligtvis tillgängliga för frågor som kan uppstå i samband med installation och efterföljande drift. Om avloppsregulatorns kapacitet behöver ändras senare beräknar vi en ny inloppsinställning eller om som erfordras levererar vi en ny inloppsplatta utan kostnad.

Dokumentation

Efter mottagande av en förfrågan bereds ett erbjudandematerial bestående av en installationsskiss, en offert och ett följebrev. Om så önskas kan en kapacitetskurva framtagas. Om erbjudandet har upprättats trots brist på uppgifter, kan vissa saker utgöra våra bedömningar vilket därför medför att också priset blir en osäkerhet. Dokumenten skickas via e-post.

Vid beställning granskas installationsskissen och att eventuell saknad av uppgifter erhållits och införts i projektet och på skissen. En orderbekräftelse upprättas med angivande av slutpris, betalningsvillkor, leveranstid, leverans och fakturadress. Dessa dokument skickas med e-post.

I vissa fall önskas en kapacitetskurva baserad på ett konkret test. Mosbaek har ett eget testcenter där de allra flesta kombinationer av flöde och tryckhöjder kan skapas och ett test genomföras. Tjänsten tillhandahålls mot en avgift och endast på regulatorer som har beställts.

På flödesregulatorn fästs en etikett som utvisar regulatorns projektnummer och dess specifikationer. En installationsskiss sänds tillsammans med regulatorn.

En installationsguide och drift- och underhållsguide kan laddas ner på Mosbaeks webbsida.

Alla beställningar arkiveras på obestämd tid, inklusive korrespondensen i ärendet.

Förfrågan

Fyll i formuläret så skickar vi ett icke-bindande offert

Skriv till oss här

Typiska projekt

Låt dig inspireras av typiska projekter där Mosbaeks flödesregulatorer gör skillnad

Se mer här

Kontakt

Skriv till oss – vi återkommer så snart som möjligt

Skriv till oss här