Hantera stora mängder vatten

Särskilt stora mängder dagvatten kan regleras med dubbelskjutluckebroms.

Hantera stora mängder dagvatten

Särskilt stora mängder dagvatten kan regleras med en dubbel skjutluckebroms. Även vid låga förvaringshöjder kan en dubbel skjutluckebromsen reglera mycket stora mängder vatten.

Detta kan till exempel användas på platser där mindre vattendrag rinner ut i större floder.

 

En dubbel skjutluckebroms kan byggas in under en gångbro eller annan passage byggd över den mindre bäcken.

Bilden illustrerar två stora dubbel skjutluckebromsar byggda parallellt och skyddade av galler på både inlopps- och utloppssidan.

Varje dubbel skjutluckebroms är här dimensionerad för ett flöde på 1 500 l/s.

De dubbla skjutluckebromsarna som visas är, som nästan alla andra Mosbaek-regulatorer, steglöst justerbara och kan därför anpassas till årscyklers växlande regn/avrinning.