Reglering och gröna områden går hand i hand

Dagvattenreglering sker i allt större utsträckning. Detta sker ofta i samband med utbyggnad av bostadsområden. Här finns inget utrymme för dagvatten från nya tomter.

Reglering och gröna områden går hand i hand

Dagvattenreglering sker i allt större utsträckning. Detta kan bland annat ses i många tillbyggnader i bostadsområden. Här finns inget utrymme för dagvattnet från nya hårdgjorda ytor.

På många ställen ökar avrinningskoefficienten för ett område bara till följd av tillagda carportar, trädgårdar och från klinkergolv.

De större dagvattenmängderna fördröjs ofta via öppna bassänger, som ingår i grönområdena. Här styrs avloppet av en regulator. På detta sätt undviks översvämningar någon annanstans i avloppssystemet.

Även om hus och vägar bara byggs i ett bostadsområde måste mycket regnvatten avledas. Finns det också trottoarer, cykelvägar och carportar etc. såväl som stora hårdgjorda områden finns det ännu mer vatten.

Öppna bassänger placeras i terrängen så att de framstår som små sjöar och det planteras runt dem så att det nya bostadsområdet får en eller flera gröna oaser.

Många kommuner placerar en Mosbaek-regulator i en 1,25 meter brunn i utloppet från en sådan liten sjö.

Flödesregulatorn ser sedan till, utan betydande underhåll, att kontrollera avrinningen. Detta undviker översvämning någon annanstans i avloppssystemet.