Reglering av Maglekilden

Maglekilden är en liten underjordisk källa som springer ut bakom Roskilde-katedralen, med ett flöde av 10-20 l/s.

Reglering av Maglekilden, Roskilde

Maglekilden är en liten underjordisk källa som springer ut bakom Roskilde-katedralen. Flödet som kommer är ca 10-20 l/s.

Tidigare leddes vattnet helt enkelt till dagvattenavloppsnätet och därifrån vidare till Roskilde hamn. En dag fick kommunen idén att vattnet skulle kunna avledas till en liten bäck som rinner genom en anlagd konstgjord sjö i den närliggande parken Byparken.

Vattendraget var utformat för att kunna klara ett flöde av ca. 15 l/s. För att skydda mot översvämningar i parken, om källan ibland skulle överstiga 15 l/s, installerades en flödesregulator vid källan. Den säkerställer att endast 15 l/s leds till vattendraget. Allt över 15 l/s släpps ut i hamnen.

Evenemanget invigdes med stor fest 1998 och fungerar idag till kommunens, parkens användare och många ankfamiljers stora tillfredsställelse.