Randers Storcenter

Randers Storcenter är byggt på flera tidigare grönområden och omfattar 1800 parkeringsplatser, fördelade på de ca. 8,5 ha.

Randers Storcenter

Randers Storcenter är byggt på tidigare grönområden och har 1800 parkeringsplatser fördelade på de cirka 8,5 ha som finns utanför byggnaderna.

En del av regnvattenavrinnigen från parkeringsplatserna (2 kvarter av 3) samt ca 1,3 hektar tak är anslutna till en befintlig ø800 mm dagvattenledning i Merkurvej. Även om parkeringsytan är utförd med användning av SF-markbetongsten och övriga ytor av gräs, måste man ändå förvänta sig en avsevärd regnvattenavrinning härifrån.

Det befintliga avloppsnätet i Merkurvej har anslutning av avlopp från källare (källarhalsar) som inte tål överbelastning. Det är tillåtet att leda 746 l/s till Merkurvej, varav 589 l/s redan har använts av anslutna avlopp från befintliga avrinningsområden.

Eftersom utflödet från Storcenter skulle överstiga ca. 1100 l/s vart 10: e år i genomsnitt, måste avrinningen begränsas från köpcentret.

Var och en av de två parkeringsblocken var anslutna till en egen underjordiskt magasin, fabrikat Wavin, med en volym av 220 m3 respektive 380 m3. Utflödet från magasinen regleras av separata Mosbaek flödesregulatorer av typ CY med kapacitet av 123 l/s respektive 61 l/s.

Anläggningen är nu dimensionerad för ett 10-års regn. Uppsamling och fördröjning på markyta ger en extra fördröjningsvolym på 480 m3 respektive 820 m3.

Regnbelastningen på parkeringsytan är så kortvarig och återkomsttiden för dimensioneringsregnet är 10 år gör att problem för de parkerande är små, men magasinsvolymerna kunde hållas nere.

Projektet är från 1997 och rådgivande ingenjör var Abrahamsen & Nielsen A/S.