Nere vid Nørreå

Överflöde från ett avloppssystem till ett vattendrag måste innehålla så lite ämne som möjligt. Detta är projektet Nørreå i Randers.

Projekt vid Nørreå

Bräddflöde från ett avloppssystem till ett vattendrag måste innehålla så lite förorenade ämne som möjligt. Detta gäller för projekt vid Nørreå i Randers.

Randers kommun och Mosbaek har i samarbete byggt en anläggning/separator som passar kommunens förutsättningar:

  • Före en liten underjordisk anläggning finns en stor tilloppsledning. Anläggningen ger vid ett mindre flöde en separation. De tyngre föroreningar sjunker till botten och de lättare flyter upp till ytan. Båda föroreningsfraktionerna leds till reningsverket vid lågvatten.
  • Vid högt vattenflöde, överbelastning av anläggningen leds de tyngre föroreningarna till reningsverk och ytvattnet bräddar över till vattendraget. En Mosbaek-regulator på ledningen mellan separatorn och reningsverket begränsar flödet till reningsverket vid högt flöde i avskiljaren. Denna lösning resulterar i att avlastningen till vattendraget och belastningen på reningsverket under regn är optimal.
  • Regulatorn säkerställer också att matningsledningen hålls ren. Detta förklaras av regulatorns speciella kapacitetsegenskaper som ger ett stort avloppsflöde både i början och slutet av flödet.
  • Inte mycket föroreningar sätter sig i gallret eftersom föroreningar/sediment uppströms separeringsplattan sjunker till botten och en flytande skumskärm motar de flytande föroreningarna. Detta resulterar i att så mycket föroreningar som möjligt går till reningsverket.
  • Driftpersonalens erfarenheter bekräftar detta. Anläggningen är helt i drift enligt plan.

Det finns nedgång till anläggningen via en överbyggnad.

Under gallret på bilden är anläggningen. Det är här den stora ledningen mynnar.

I anläggningen finns en lutande skiljeplatta, ett galler och en flytande skumskärm.

Den separerande plattan delar upp vattenflödet och säkerställer avledning av föroreningar i botten och toppen. Skumskärmen motar de flytande föroreningarna och leder dessa till reningsverket genom ett bottenutlopp.

Gallret sitter på en axel som är ledad och balanserat så att det öppnar sig vid extrema belastningar. Allt överflödigt vatten rinner genom gallret.