• WHEN SIMPLICITY<br>CREATES VALUE WHEN SIMPLICITY
  CREATES VALUE


  No electrical and moving parts
 • LOW COST PROTECTION<br>OF OUR ENVIRONMENT LOW COST PROTECTION
  OF OUR ENVIRONMENT


  Operation and maintenance at its simplest
 • YOUR PARTNER IN<br>STORM WATER MANAGEMENT YOUR PARTNER IN
  STORM WATER MANAGEMENT


  World-leader in Vortex Flow Control

Cyklonbremse CYD

Cyklonbremse type CYD (D for Dry) fremstilles med kapaciteter fra 20 l/s op til 600 l/s – se diagram. Den benyttes hvor vandbremsen skal monteres på brøndens indløbsåbning. Regulatoren siges så at være halvtørt/tørt monteret. For Cyklonbremser til dykket montering – se venligst produktbeskrivelser for CYE.

CYD afløbsregulatorer kan anvendes til alle typer afløbsvand, det vil sige regnvand, spildevand eller blandet regn og spildevand. Der findes type CYDV og CYDX, der har forskellige designs og følgende forskellige kapacitetsområder:

 • CYDV: 20-500 l/s
 • CYDX: 25-600 l/s

CYD bremserne har alle udskiftelig udløbskonus, der muliggør justering på minimum ± 20 % af middelkapaciteten. Hvis en kapacitetsændring ønskes, kan du kontakte Mosbaek A/S. Vi identificerer vandbremsen ved hjælp af dens referencenummer, og beregner dernæst dimensionen på en udløbskonus svarende til den nye kapacitet.

CYD bremse varianterne giver mulighed for tilpasning til et bestemt ledningsforløb, det vil sige mulighed for bestemte retningsændringer. Der er følgende muligheder:

 • CYDV passer perfekt i situationer hvor ledningsforløbet er 90°, idet der i vandbremsen er indbygget retningsændringer på 2 gange 45°.
 • CYDX passer perfekt hvor ledningsforløbet er 45°, men kan også anvendes ved lige gennemløb og 90° retningsændring.

Mosbaeks Cyklonbremse type CYD har et design, der sikrer, at middelvandføringen er betydelig højere end med simple reguleringsteknikker. Den har en stejlere reguleringskarakteristik og kan give maksimal vandføring både i spidsen af karakteristikkens ”bump” og i designpunktet (hdesign Qdesign). Se dette illustreret på karakteristikken for CYD bremsen.

Det optimale design giver Mosbaeks cyklonbremse unikke bremseegenskaber, og derfor har Mosbaeks vandbremser de største gennemløbsåbninger og dermed mindst risiko for tilstopning. Under drift er vandbremsens gennemløbsåbning uændret - den bliver ikke gradvist mindre ved stigende vandspejl som er tilfældet for nogle reguleringsteknikker.

Ofte kan cyklonbremsen indbygges i eksisterende eller projekterede brønde eller tanke, idet den ikke er særlig pladskrævende.

Vandbremse, type CYD, monteres på indløbsåbningen i brønden og er derfor halvtør/tør når den er i funktion. Ved installation er der behov for et beskedent højdetab, det vil sige nær ved vandret (mireret) gennemløb. Vandbremsetypen er beregnet til indstøbning i beton. Når der støbes banketter med et fald fra alle sider mod bundrenden, minimeres opbygningen af aflejringer, da vandet dermed ledes væk fra brønden/afløbsregulatoren.  Det er endvidere let at rengøre bygningsværket ved spuling oppefra inden nedstigning. Inspektion, service eller kapacitetsændring kan derfor foregå under hygiejniske forhold.

Det afrundede bundløb og kun 45° graders retningsændring gennem afløbsregulatoren giver Mosbaeks cyklonbremse de bedste selvrensningsegenskaber.


Egenskaber

 • Bremser ved hjælp af tyngdekraften og hvirvelkammeret
 • Stor gennemløbsåbning, der er uændret under drift
 • Ingen bevægelige dele         
 • Ingen elektriske dele         
 • Fremstilles i rustfrit, syrefast stål AISI 316L (Werkstoff 1.4404) 

Egenskaberne reducerer omkostningerne til anlæg, drift og vedligeholdelse.

Mosbaeks hjemmeside anvender cookies til bl.a. statistik. Denne information deles med tredjepart.