• WHEN SIMPLICITY<br>CREATES VALUE WHEN SIMPLICITY
  CREATES VALUE


  No electrical and moving parts
 • LOW COST PROTECTION<br>OF OUR ENVIRONMENT LOW COST PROTECTION
  OF OUR ENVIRONMENT


  Operation and maintenance at its simplest
 • YOUR PARTNER IN<br>STORM WATER MANAGEMENT YOUR PARTNER IN
  STORM WATER MANAGEMENT


  World-leader in Vortex Flow Control

Vandbremser med hvirveleffekt

Vandbremser findes i to hovedtyper - hvirvelbremser, der i hovedsagen bremser ved hjælp af centrifugalkraft, og dem, der bremser uden. Her forklares hvordan hvirvelbremser bremser ved hjælp af centrifugalkraft eksemplificeret med cyklonbremsen.

Når den normale, lille vandmængde – tørvejrsmængden – løber i afløbsledningen, er vandspejlet under toppen af indløbsåbning til regulatoren, og der sker ingen opbremsning af vandet - fig. 2.

Når det begynder at regne vil tilløbet øges - vandet stiger foran regulatoren – og når vandet når op over toppen af indløbsåbningen, men stadig er under toppen af hvirvelkammeret – spærres luft inde i kammeret, og vandets strømningstværsnit indsnævres.  Den øgede modstand reducerer vandmængden, der kan løbe igennem regulatoren – fig. 3.

Når vandet stiger op over toppen af regulatoren får trykket vandet i regulatoren til at rotere.  Luften optager en del af udløbets tværsnitsareal og vandet roterer hurtigere mod regulatorspidsens udløb.  Resultatet er et tryktab og – som det netop er hensigten – passende modstand mod gennemløbet – fig. 4.

Aftagende regn får tilløbet til at falde - fig. 3.

Vandstanden i brønden og det højereliggende ledningssystem når efterhånden under top af regulatoren.  Med det aftagende tryk kollapser hvirvlen.  Den erstattes af luft, der med nogen forsinkelse suges ind i regulatoren, som derfor først normaliserer sin funktion, når vandstanden er lidt under niveauet, da dannelsen af den bremsende hvirvel startede - fig. 2.

ff9df9a6db.gifKollapsen af hvirvlen afstedkommer pludselig forøgelse af vandføringen gennem regulatoren, hvorved eventuelle aflejringer opstrøms spules med ud.  Se det typiske ”bump” på karakteristikken i fig. 5.

I visse situationer er et andet design i Mosbaeks regulatorprogram, centrifugalbremsen, mest hensigtsmæssig.  Nemlig hvor reguleringsbehovet omfatter små vandmængder.

Centrifugalbremsens gennemløbsåbning er større end cyklonbremsens, og det giver i den situation en mindre risiko for tilstopningsproblemer, så her er centrifugalbremsetypen mest hensigtsmæssig.  Der findes to hovedtyper af centrifugalbremser: horisontal, som benyttes til spildevand, vertikal, som benyttes til regnvand.  Designet af centrifugalbremserne adskiller sig fra cyklonbremserne, men funktionen er i princippet den samme.

Mosbaeks hjemmeside anvender cookies til bl.a. statistik. Denne information deles med tredjepart.