• WHEN SIMPLICITY<br>CREATES VALUE WHEN SIMPLICITY
  CREATES VALUE


  No electrical and moving parts
 • LOW COST PROTECTION<br>OF OUR ENVIRONMENT LOW COST PROTECTION
  OF OUR ENVIRONMENT


  Operation and maintenance at its simplest
 • YOUR PARTNER IN<br>STORM WATER MANAGEMENT YOUR PARTNER IN
  STORM WATER MANAGEMENT


  World-leader in Vortex Flow Control

Regulering og grønne arealer går hånd i hånd

Regulering af afløb sker i stigende omfang. Det ses blandt andet ved mange udbygninger i boligområder. Her er der ikke plads til vandet fra nye parceller.

Mange steder stiger afløbskoefficienten for et område alene som følge af tilbyggede carporte, havestuer og fra flisebelægninger.

 IMG_2270.JPG

De større vandmængder forsinkes ofte via åbne bassiner, som indgår i de grønne arealer. Her styres afløbet af en regulator. På denne måde undgås oversvømmelser andre steder i afløbssystemet.

IMG_2072.JPG

Selvom der i et boligområde alene bygges huse og anlægges veje, skal der afledes en del regnvand. Er der tillige fortove, cykelstier og carporte mv. samt store flisearealer, er der endnu mere vand.

IMG_2057.JPG

Åbne bassiner indpasses i terrænet, så de fremstår som små søer og der plantes omkring dem, så det nye boligområde får en eller flere grønne oaser.

IMG_1987.JPG

Mange kommuner placerer en Mosbaek regulator i en 1,25 meter nedgangsbrønd ved afløbet fra sådan en lille sø.

IMG_2290.JPG

Regulatoren sørger så for, uden nævneværdig vedligeholdelse, at styre afstrømningen. Herved undgås der oversvømmelser andre steder i afløbssystemet.

 

 

 

Mosbaeks hjemmeside anvender cookies til bl.a. statistik. Denne information deles med tredjepart.