Lokal regnvandshåndtering

Ishøj Forsyning gennemførte i perioden 2008-2016 et LAR- projekt i oplandet kaldt ”Strandområdet”. Der skulle etableres lokal regnvandshåndtering selvom området var vandlidende.

Lokal regnvandshåndtering

Ishøj Forsyning gennemførte i perioden 2008-2016 et LAR-projekt i oplandet kaldt ”Strandområdet”. Her skulle etableres Lokal Afledning af Regnvand ved at begrænse afløbet fra hver parcel. Se Forsyningens egen omtale herom her.

Ved udgangen af 2016 var der anlagt ca. 600 ”Klimabrønde” med en vandføring på 0,5 l/s. Klimabrønde, er den betegnelse de har fået i Ishøj, i Strandområdet. Og det er med god grund.

I et vandlidende område som ”Strandområdet” med højtstående grundvand, giver langvarige, intense og hyppige regnskyl udfordringer.

En faskine, på hver parcel, der via Klimabrønden er tilsluttet den offentlige kloak, sikrer at der løbende sker dræning af den omkringliggende jord. Området bliver dermed mindre vandlidende.

Når en regnhændelse indtræffer er der ledig plads i faskinen til midlertidig opmagasinering og der er desuden mulighed for nogen indsivning i den omkringliggende jord. Dette er en helt anden situation end tidligere, idet der nu kan foregå lokal regnvandshåndtering.

Forsinkelsen af regnvand med en særlig vandbremse i Klimabrønden, sikrer, at de nedstrøms anlæg ikke bliver overbelastet, og efterfølgende reetableres de fordelagtige forhold.

Borgerne vedligeholder selv Klimabrønden ved at spule den én gang om året, på samme vis som rensning af tagrender og tømning af sandfangsbrønde rundt om huset.