• WHEN SIMPLICITY<br>CREATES VALUE WHEN SIMPLICITY
  CREATES VALUE


  No electrical and moving parts
 • LOW COST PROTECTION<br>OF OUR ENVIRONMENT LOW COST PROTECTION
  OF OUR ENVIRONMENT


  Operation and maintenance at its simplest
 • YOUR PARTNER IN<br>STORM WATER MANAGEMENT YOUR PARTNER IN
  STORM WATER MANAGEMENT


  World-leader in Vortex Flow Control

Afløbet drosles for at sikre mod skader

Når et erhvervsområde udvides, er det ofte med større bygninger og flere parkeringspladser. Den øgede befæstelse medfører øget behov for opsamling af regnvandet. 

IMG_2034.JPG

De store vandmængder kan forsinkes via forskellige former for åbne og lukkede bassiner, hvor afløbet styres af en regulator. Dette kan fx ske fra et rørbassin under parkeringsarealet.

IMG_2045.JPG

Centralt beliggende grunde med gode trafikforhold anvendes i stigende grad til bygning af nye supermarkeder, varehuse mv. Det skaber store tag- og parkeringsarealer, hvorfra der skal afledes store mængder regnvand.

IMG_1990.JPG

Når der i eksisterende erhvervsområder opføres nye kontorbygninger og andre erhvervslejemål eller når eksisterende erhvervsejendomme udbygges, er det ligeledes ofte med større arealer og tage end tidligere. Behovet for parkering bliver typisk også større.

Nogle gange øges det befæstede areal af æstetiske årsager, som når grusarealer belægges med betonsten eller asfalt.

IMG_2063.JPG

Regulering af regnvandsafledningen sker enten direkte ved den enkelte parcel eller fælles for flere parceller ved opmagasinering i et bassin med kontrolleret afløb. Vandet ledes eksempelvis til bassiner placeret i naturområder, på grønne arealer eller ved stisystemer. 

IMG_0594.JPG

Erfaringerne viser, at der er mange forskellige situationer, hvor der sidder en Mosbaek regulator og begrænser afløbet, så der undgås oversvømmelse andre steder i afløbssystemet. En Mosbaek regulator kræver minimal vedligeholdelse.

Mosbaeks hjemmeside anvender cookies til bl.a. statistik. Denne information deles med tredjepart.