• WHEN SIMPLICITY<br>CREATES VALUE WHEN SIMPLICITY
  CREATES VALUE


  No electrical and moving parts
 • LOW COST PROTECTION<br>OF OUR ENVIRONMENT LOW COST PROTECTION
  OF OUR ENVIRONMENT


  Operation and maintenance at its simplest
 • YOUR PARTNER IN<br>STORM WATER MANAGEMENT YOUR PARTNER IN
  STORM WATER MANAGEMENT


  World-leader in Vortex Flow Control

Aalborggade i Randers

I det centrale Randers havde beboerne i en periode været plaget af oversvømmelser, der var forårsaget af kapacitetsproblemer i områdets afløbsledninger.  Desuden havde der været for store aflastninger til Tyvdalen fra et overløbsbygværk i Aalborggade.  Området er fælleskloakeret og har en del lavtliggende kældre som er følsomme for høje vandspejl i afløbssystemet.  Der blev udført MOUSE-beregninger, og på grundlag af resultaterne derfra blev der foreslået omlægning af hovedkloakken, således at der i Aalborggade, mellem Vorup Boulevard og Bøsbrovej, parallelt med ca. 240 m af den eksisterende ø300 mm betonledning skulle lægges en plastledning af varierende dimension.  Ca. 80 m af den nye ledning, placeret midtvejs i de 240 m, var et ø1200 mm rørbassin.  Afløbet fra rørbassinet blev reguleret to steder: 

 • Ca. midtvejs henne i rørbassinet var der et ø1600 mm overløbsbygværk med regulering i afløbet, således at det ikke oversteg kapaciteten af det nedstrøms ledningssystem på ca. 110 l/s. Afløbsregulatoren, der var en Mosbaek dobbeltblænde, var monteret i en overløbsvæg.  Desuden kunne afløb til Tyvdalen ske via overløb til en ø110 mm ledning. 
 • Ved udløbet fra rørbassinet var der yderligere en ø1600 mm brønd.  I denne brønd blev der anbragt en dobbeltblænde med kapacitet på 130 l/s, ligeledes monteret i en overløbsvæg.  

Afløbsregulatorerne samt overløbskanterne i de to bygværker sikrede optimal udnyttelse af rørbassinets volumen. Ved at vælge denne løsning, var det muligt at reducere antallet af kælderoversvømmelser.

Projektet er fra 1999 og rådgivende ingeniør var Carl Bro A/S.

Mosbaeks hjemmeside anvender cookies til bl.a. statistik. Denne information deles med tredjepart.